Alles is mogelijk in deze tijd van snelheid en techniek. En toch zijn er issues met werknemers die je had kunnen voorkomen. Als je er maar eerder bij was geweest. De PSApas is zo’n nieuw stuk techniek dat met snelheid er voor zorgt dat een medewerker direct aan de slag kan met de issues die er zijn. En, als er dan toch iets escaleert? Heb je er in ieder geval eindelijk eens alles aan kunnen doen.

Over ongewenst gedrag wordt niet gemakkelijk gecommuniceerd. Niet door een slachtoffer en ook niet door omgeving. Dat vergroot de pijn en het werkt als een olievlek in de organisatie. Je zou er liever direct bij zijn om te helpen.

Gebrek aan vertrouwen

Een medewerker die problemen heeft, thuis of veroorzaakt door ongewenst gedrag, loopt daar niet mee te koop. Dat maakt het voor de organisatie moeilijk om de hulp te verlenen die zij zou willen. Eigenlijk ben je altijd te laat. Je had gewild dat je kon helpen, maar je kan er als leidinggevende of personeelsmanager niet bij als een medewerker het gesprek afhoudt.

Omgeving medewerker

Collega’s kunnen elkaar een luisterend oor bieden. Dat helpt, maar ook dat geldt tot op zekere hoogte. Zij zijn geen hulpverlener en dat mogen we van een collega ook niet verwachten. Bij ongewenst gedrag speelt ook nog eens de angst voor verstoting uit de groep een rol. De werknemer komt hierdoor in een groeiend isolement. Een isolement waar hij vaak alleen niet uitkomt.

Maak een afspraak

Andere kanalen in de organisatie

Na verloop van tijd groeit het wantrouwen in de organisatie als de situatie langer voortduurt. Dat betekent vaak dat een medewerker pas in contact komt met de aangeboden kanalen zoals een arts of een vertrouwenspersoon als de situatie is geëscaleerd met als grootste probleem dat de oorspronkelijk oorzaak vaak verdrongen is door de escalerende communicatie.

Meer grip op ongewenst leed op de werkvloer? 

Vraag gratis de PSApas aan

Het is niet de stress die ons onderuit haalt, het is de reactie die ons lichaam daar op geeft